Terras en kantine weer open

02 juli 2020


Bij deze weer wat postitiever nieuws met betrekking tot de coronamaatregelen. We hebben er een poosje op moeten wachten maar gelukkig worden de maatregelen weer versoepeld. We vragen jullie om onderstaande punten goed door te nemen.

Tennissen

Voor tennissen moet er nog steeds een baan gereserveerd worden, of je moet les hebben.
Vanaf nu gelden er tijdens het sporten bijna geen beperkingen meer. Tijdens sport- en spelsituaties mag je kortstondig binnen 1,5 meter van elkaar komen. Daarbuiten is de regel nog steeds dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden.
Na afloop mag je omkleden en douchen (max 4 personen tegelijk in de kleedkamer).
Ook mag er weer publiek komen kijken. Schreeuwen en spreekkoren zijn echter niet toegestaan, mocht iemand zich daartoe geroepen voelen.

Terras en kantine

Vanaf 1 juli mogen we weer gebruik maken van het terras en de kantine. Daarmee komt er naast het tennissen ook weer een stukje gezelligheid terug en ruimte voor sociale contacten. Wel moeten we hierbij voldoen aan maatregelen die ook voor de horeca gelden. Dus neem je eigen verantwoordelijkheid en houd je aan onderstaande regels:

- Houdt altijd 1,5 meter afstand
- Volg de aangegeven route bij betreden van kantine en terras (zie bijlage)
- Bij voorkeur gebruik maken van het terras. Alleen wanneer omstandigheden het gebruik van het terras niet toelaten mogen er een beperkt aantal personen in de kantine zitten.
- Nadat je getennist hebt (baan gereserveerd) mag je plaats nemen op terras of kantine. In principe voor 1,5 uur, tenzij er ruimte is om te blijven zitten.
- Toeschouwers mogen plaats nemen op terras of in de kantine wanneer de ruimte dit toelaat.
Let op, vol is vol.
- In kantine en op het terras alleen zitten.
- Blijf thuis bij klachten van verkoudheid of griep.
- Volg aanwijzingen van kantinedienst, commissieleden of bestuur op
- Ontsmet je handen voor betreden van kantine of terras
- Ook na toiletbezoek, handen wassen en ontsmetten
- Betaal bij voorkeur contactloos
- Wanneer het bestuur het nodig acht moeten we eventueel het terras en de kantine weer sluiten.
- Houd je aan de regels, in het belang van de vereniging en voor jezelf. Eventuele boetes kunnen op de overtreders worden verhaald.

Laten we samen zorgen dat we vanaf nu weer kunnen genieten van de gezelligheid en de sociale contacten door allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen.

Gebruik banen

Tijdens het groot onderhoud is gebleken dat de banen 2 en 3 meer slijten door intensiever gebruik. Kunnen jullie erop letten om zoveel mogelijk de banen 1 en 4 te gebruiken zodat de slijtage gelijkmatiger wordt? Dank voor jullie medewerking!

Bijlagen:
- Uitleg kantinedienst in coronatijd
- Routing terras en kantine

 

Zo, nu zijn jullie weer helemaal op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Bestuur T.V. Den Ham

corana bardienst.docx Looproute terras en kantine.docx

Nieuwscategorieën