Baan- en lesreglement

Lesreglement
Voor het lesreglement verwijzen we je naar de site van onze tennislerares 
Verena Podt.
Hier kun je het lesreglement bekijken >

Baanreglement


1. De banen zijn dagelijks geopend van een half uur na zonsopgang, tot het donker wordt, de verlichting mag tot 23.00 uur branden.

2. Afwijking van de normale speeltijden kan plaatsvinden ivm te houden wedstrijden, toernooien of andere omstandigheden, ter beoordeling van het bestuur. 

3. In het clubgebouw is een afhangbord geplaatst waarop per baan de speeltijden in halve uren zijn verdeeld. 

4. Wie wil spelen hangt zijn label op het afhangbord, zodanig dat hij/zij duidelijk aangeeft op welke baan en op welk tijdstip hij/zij wil spelen. 

5. Er wordt afgehangen voor een half uur. Is de baan eerder vrij dan het tijdstip waarop dit half uur ingaat, dan mag deze tijd tot de speeltijden worden gerekend, mits dit niet meer is dan 15 minuten. 

6. Op de baan die het volgend half uur niet is afgeschreven, mag men doorspelen De labels moeten echter op het eerst afgeschreven half uur blijven hangen! 

7. Wie van de baan af moet, omdat anderen aan de beurt zijn, moet als alle banen bezet zijn, een half uur wachten voordat hij/zij weer kan spelen. Afhangen mag uiteraard wel, zodra men van de baan afkomt. 

8. Nieuwe gegadigden dienen eerst die baan af te hangen waarop het langst achtereen door dezelfde personen is gespeeld (dit is af te le¬zen op het afhangbord). Als er op alle banen even lang gespeeld is dan dienen eerst de enkelspelers plaats te maken. 

9. Wie tennisles heeft, kan pas na de les een baan afhangen. 

10. Wie afhangt, moet vanaf het moment van zijn afhanging tot het tijdstip waarop zijn speeltijd ingaat, op het tennispark zijn. 

11. Wie heeft afgehangen, kan andere leden vragen op die baan in dat half uur mee te spelen, met dien verstande, dat deze leden het half uur daarvoor niet hebben gespeeld, tenzij anderen die wensen af te hangen daartegen geen bezwaar hebben. 

12. Indien men op het moment van afhangen meer dan 2x een half uur moet wachten alvorens men kan spelen, is men verplicht dubbels te spelen. 

13. Junioren worden verzocht - bij drukte - na 19.00 uur niet meer af te hangen. 

14. Tussentijds oponthoud door omstandigheden (b.v. regen) gaat af van de tijd van de spelenden. De afgehangen volle speeltijden schuiven op, als de baan niet bespeelbaar is, of omdat men er door andere omstandigheden niet op terecht kan (zie art. A.2.). 

15. Voor het begin van einde van de speeltijd geldt de tijd, die de klok in het clubgebouw aangeeft. 

16. Na het spelen dienen de labels weer op het labelbord gehangen te worden. Ledenpassen zelf bewaren! 

Gastlabels 
Het is mogelijk te tennissen met iemand die niet lid is van de tennisvereniging Den Ham. Hiervoor kunt u een gastlabel huren. De kosten hiervoor zijn € 5,- per persoon per dagdeel senior, de kosten voor junioren zijn € 2,50 per dagdeel junior (t/m 17 jaar). Na betaling moet u het gastlabel op het planbord hangen op de gewenste speeltijd. Indien het te druk is, moet men om het half uur wisselen. Baan 1 is een recreatiebaan. Naam van huurder moet genoteerd worden worden op de lijst die naast het planbord hangt. Zonder label kan men geen gebruik maken van de banen. Tennisschoenen met een fijn profiel zijn verplicht.