Baan- en lesreglement

Lesreglement

Voor het lesreglement verwijzen we je naar de site van onze tennislerares 
Verena Podt.
Hier kun je het lesreglement bekijken >

Baanreglement

1. De banen zijn dagelijks geopend vanaf 8.00 uur. Maandag tot en met vrijdag sluiten de banen om 23.30 uur, op zaterdag om 20.00 uur en op zondag als het donker wordt. Dan spelen we niet met verlichting.

2. Afwijking van de normale speeltijden kan plaatsvinden in verband met te houden wedstrijden, toernooien of andere omstandigheden, ter beoordeling van het bestuur. 

3. In het clubgebouw is een digitaal afhangbord geplaatst waarop per baan de speeltijden zijn verdeeld. Via dit bord kan afgehangen worden, Ook kan de bezetting van de banen worden geraadpleegd. 

4. Wie wil spelen hangt af via het digitale afhangbord, via de site of via de clubapp. Geef hierbij de dag, het tijdstip, de baan en de medespeler(s) aan. 

5. Afhangen voor vrij spelen kan maximaal 7 dagen van te voren.

6. Wanneer je speelt met iemand die geen lid is, geef dan bij het afhangen de naam door van de gastspeler. Zie hiervoor de informatie bij “gastspeler en baanhuur”. De kosten voor een gastspeler zijn € 3,50 per 1,5 uur voor senioren. De kosten voor junioren zijn € 2,- per 1,5 uur (junior t/m 17 jaar). 

7. Wanneer je in het donker gaat spelen, probeer dan zoveel mogelijk op baan 1 en 2 te spelen, dit scheelt voor de buren. Ook graag eerst 2 banen naast elkaar afhangen. Hierdoor hoeft er maar aan 1 kant licht te branden.  

8. Hang zoveel mogelijk af op verschillende banen. Hiermee wordt de slijtage verdeeld over de banen en kunnen de banen langer mee.

9. Mocht het spelen toch niet door gaan, dan moet de reservering worden geannuleerd. Hierdoor komt de baan vrij voor anderen.

10. Zorg er voor dat de banen schoon zijn, dus vrij van takjes, bladeren etc. Dit is erg belangrijk voor het behoud van de banen. Hiervoor kunnen de harken of de bladblazers worden gebruikt. 

11. Er kan worden afgehangen voor anderhalf uur. Wanneer daarna niemand anders heeft afgehangen mag er nog worden doorgespeeld. 

12. Spelers mogen niet 2 keer achter elkaar afhangen. Mocht blijken dat er toch voldoende ruimte is op de banen dan kan men doorspelen of dan opnieuw afhangen.

13. Wie tennisles heeft mag pas een dag van te voren afhangen om voor of na de les te tennissen, wanneer er voldoende ruimte is. 

14. Tussentijds oponthoud door omstandigheden (b.v. regen) gaat af van de afgehangen tijd. De tijden worden niet opgeschoven.

15. Na het spelen de bankjes weer opklappen en de banen netjes achterlaten.

16. Het bestuur behoud het recht om reserveringen te annuleren of te wijzigen.


Gastspelers en baanhuur

Bent u geen lid, maar wilt u toch eens tennissen bij onze vereniging? Voelt u zich dan van harte welkom bij Tennisvereniging Den Ham. Kijk voor de mogelijkheden op Gastspelers en baanhuur.