Contact

Tennisvereniging Den Ham

Kerkallee 1 7683 PX Den Ham T 0546 673098 [email protected]

Voorzitter Arno ten Kleij T 0546 671177 M 06 25180812 [email protected]

Secretariaat Bianca Steer  [email protected]

Penningmeester Sven Voorbergen T 0546 840196 M 06 57322216 [email protected] Rabobank nr. NL24 RABO 0324 8081 00  

Ledenadministratie Hans Veenhuizen M 06 10906575 [email protected]

Jeugdcommissie Karin Dubbink [email protected]

Kantinecommissie Yvonne Nijzink M 06 10199921 [email protected] en Mariek Jurjens M 06 46189124 [email protected] 

Tennislerares Verena Podt M 06 16870408 [email protected]