Lidmaatschap stoppen

Lidmaatschap stoppen

Een lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar. Om je af te melden als lid dient je voor 1 december van het lopende jaar een schriftelijk bericht te sturen aan de ledenadministratie [email protected]

NB: Bij afmeldingen na 1 december zal voor het volgende jaar de volledige jaarcontributie geïncasseerd worden. Bij tussentijdse afmelding bent u verplicht de gehele jaarcontributie te voldoen.  

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 546 673 098

Address

Kerkallee 1
7683 PX Den Ham